Związek Zawodowy DIALOG 2012

Branżowy Związek Zawodowy DIALOG zaprasza.

PRACOWNICY FIRMY IKEA INDUSTRY WIELBARK POSTANOWILI ZAŁOŻYĆ ZWIĄZEK PRACOWNICZY, BRANŻOWY POD NAZWĄ ZWIĄZEK ZAWODOWY DIALOG PRACOWNIKÓW IKEA INDUSTRY POLAND Sp. z o.o.


ZWIĄZEK TEN JEST ZAREJESTROWANY I WPISANY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM KRS 0000428855, NIP 745-184-34-60, REGON 281416412


NAJWAŻNIEJSZYMI ZADANIAMI NASZEGO ZWIĄZKU JEST:

  • REPREZENTOWANIE CZŁONKÓW ZWIĄZKU W SPRAWACH PRACOWNICZYCH
  • ORGANIZOWANIE WYPOCZYNKU Z ZFŚS
  • POMOC DLA PRACOWNIKÓW W SPRAWACH ZAPOMÓG FINANSOWYCH
  • WSPÓŁDZIAŁANIE ZE SŁUŻBAMI ZAKŁADOWYMI BHP ORAZ PIP
  • NISKA SKŁADKA 1% OD MINIMALNEJ KRAJOWEJ CZYLI 26 ZŁ MIESIĘCZNIE
  • PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ W DUCHU DIALOGU SPOŁECZNEGO POMIĘDZY PRACODAWCĄ I PRACOWNIKAMI
  • OPIEKA PRAWNA KANCELARII LECH OBARA Z OLSZTYNA ORAZ KANCELARII ADWOKACKIEJ KOTOWSKI I WSPÓŁPRACOWNICY Z OLSZTYNA
  • Dla naszych związkowców aktualne informacje poprzez SMS
  • Wysokie zasiłki statutowe