Aktualności

Płaca minimalna 2022

Wyższe wynagrodzenie minimalne w 2022 roku

Za sprawą nowego rozporządzenia od stycznia 2022 roku minimalne pensje osiągane na podstawie umowy o pracę wzrosną do poziomu 3010 zł, a stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych wyniesie 19,70 zł. To 210 zł więcej, niż aktualnie obowiązująca minimalna pensja (2800 zł), co oznacza wzrost o 7,5 proc. w porównaniu do poprzedniego roku. 

Ile zyskają pracownicy w 2022 roku?

Pracownicy zatrudnieni na pełnym etacie na podstawie umowy o pracę w 2022 roku osiągający kwotę minimalnego wynagrodzenia, zarobią więcej niż w roku bieżącym. Podwyżka wyniesie 210 zł brutto. Ile wyniesie zatem kwota netto, czyli tzw. kwota ,,na rękę” w 2022 roku? Aby ją poznać należy odjąć od kwoty brutto wszystkie składki ZUS społeczne, składkę zdrowotną oraz zaliczkę na podatek PIT.

Szczegóły przedstawia poniższa tabela:

 

RODZAJ SKŁADEK

MINIMALNE WYNAGRODZENIE W 2021 ROKU (2800 zł)

MINIMALNE WYNAGRODZENIE W 2022 ROKU (3010 zł)

Emerytalna

273,28 zł

293,78 zł

Rentowa

42,00 zł

45,15 zł

Chorobowa

68,60 zł

73,75 zł

Zdrowotna

217,45 zł

233,76 zł

Zaliczka na podatek PIT

137,00 zł

154,00 zł

SUMA do wypłaty (netto)

2.061,67 zł

2.209,56 zł

 

Powyższa tabela pokazuje, że choć podwyżka minimalnego wynagrodzenia za pracę ma wynieść 210 zł, to pracownicy na rękę otrzymają jedynie 147,89 więcej. Oznacza to, że w skali roku spodziewać się mogą podwyżki w kwocie 1774,68 zł.

Płaca minimalna a program Polskiego Ładu 2022

Rząd pracuje aktualnie nad zmianą przepisów podatkowych w ramach tzw. Polskiego Ładu. Jeżeli program ten wejdzie w życie pracownicy uzyskujący minimalne wynagrodzenie za pracę mogą zyskać dodatkową podwyżkę płacy. Od stycznia wzrosnąć ma bowiem zarówno kwota wolna od podatku, jak i aktualnie obowiązujące progi podatkowe.

 

Aby ustalić wysokość wynagrodzenia minimalnego netto po zmianach przepisów. Szczegóły przedstawia poniższa tabela: 

  Wynagrodzenie brutto 2022 Wynagrodzenie netto 2022
Wynagrodzenie minimalne netto w świetle aktualnie obowiązujących przepisów 3010 zł 2.209,56 zł
Wynagrodzenie minimalne w świetle projektowanych przepisów Polskiego Ładu 3010 zł 2.363,56 zł

* obliczenia dokonywane przy założeniu, że pracownik pracuje w miejscu zamieszkania i nie jest uczestnikiem PPK.

 

Jeżeli w 2022 roku w życie wejdą przepisy Polskiego Ładu w aktualnym, projektowanym stanie pracownicy osiągający minimalne wynagrodzenie w kwocie 3010 zł brutto na przepisach Polskiego Ładu zyskają 154 zł netto, co w skali roku daje podwyżkę rzędu 1848 zł. 

Pracownicy zarabiający inną wysokość wynagrodzenia, a którzy chcą poznać nową wysokość swojej płacy po wprowadzeniu zmian z programu Polski Ład, mogą skorzystać z kalkulatora przygotowanego przez Ministerstwo Finansów.

Komentarze