Aktualności

PRACUJĘ LEGALNIE W IKEA INDUSTRY POLAND

ZE ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO KORZYSTAMY PRZEZ CAŁE ŻYCIE. ZE SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE FINANSOWANE SĄ:

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI

ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

RENTA RODZINNA

ZASIŁEK CHOROBOWY

ŚWIADCZENIA REHABILITACYJNE

REHABILITACJA LECZNICZA

ODSZKODOWANIA POWYPADKOWE

RENTA Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY W TYM WYPADKOWA

DODATKI DO RENT

POKRYCIE KOSZTÓW STOMATOLOGICZNYCH I PROTEZ

EMERYTURA

EMERYTURA CZĘŚCIOWA

EMERYTURA POMOSTOWA

NAUCZYCIELSKIE ŚWIADCZENIE KOMPENSACYJNE

ZASIŁEK POGRZEBOWY

Komentarze